Hvorfor ha god smittevernberedskap i barnehagen?

Mens barn blir immune mot enkelte sykdommer de blir utsatt for, finnes det flere smittsomme sykdommer de ikke kan bli immune mot, som i verste tilfelle kan sette deres helse og liv i fare.

Child 2
1. Vite hvordan komme i gang og få best mulig utbytte av rene hender kampanjen i din barnehage
2. Vite hvordan du kan raskt avdekke om smittevernberedskap dere har idag er god nok til minske risiko for sykdomsfare i din barnehage
3. Hvordan kan du som barnehageleder gjør det enklere for deg selv og din personale å aktivt minske risiko for de smittsomme sykdommene som kan sette barn og personalets helse i fare, til den grad det er praktisk mulig.

Kompetanse


På samme måte som vi først må være bevisst på et problem, og ha kompetanse for å løse problemet og deretter foreta nødvendig handling for å håndtere problemet i hverdagen på den mest effektive måten er vi også avhengig av å gjøre det samme for å håndtere smittefare problemet i barnehagemiljø.

Awareness lg
Competency lg
Action lg
Og ettersom smittefare problemet er annerledes før smittsomme sykdommer oppstår i barnehagen, i motsetning til når sykdommer har oppstått, er det viktig å gjøre det både før og etter smittsomme sykdommer forekommer. La oss se på hvordan.

Kompetanse om god smittevernberedskap i barnehage


Før smittsomme sykdommer oppstår

Når smittsomme sykdommer oppstår

Social care

Bevissthet

Mangel på bevissthet om viktigheten av smitteforebygging gjør at personale kan spre smittebærende bakterier og virus gjennom sine daglige rutiner.

Her kan det være nyttig med spørreundersøkelse rundt smitteforebygging som kan øke bevissthet rundt viktigheten av smitteforebygging blant samtlige av personalet i barnehagen.

Når sykdommer oppstår i din barnehage er det viktig å bli bevisst på hvilke nivå av helsefare den oppståtte sykdommen kan utsette personale for. Det er også viktig å finne ut om barnehagen står overfor et fullt sykdomsutbrudd slik at personale og foreldre kan bli bevisste på faren.

Her er det derfor lurt å be personalet om å loggføre enhver sykdom som forekommer i barnehagen og gi beskjed til ledelsen så snart de oppdager en sykdom i deres avdeling. Slik kan sykdommer undersøkes nærmere, og man kan grundig kartlegge nivået av fare som barna, og barnehagen som en helhet, står overfor.

Training

Kompetanse

Mangel på kompetanse gjør at barnehagepersonalet ikke er stand til å ta de daglige valgene som er nødvendig for å minske risiko for forekomst av smittsomme sykdommer.

Her kan du ta i bruk trening i smitteforebyggende rutiner som kan heve kompetansenivået rundt godt smittevern og smitteforebygging blant samtlige ansatte i barnehagen.

Dersom personalet og barnehagebarnas foreldre ikke har informasjonen de trenger for å håndtere faren forbundet med sykdommen som har oppstått.

Her er det nyttig å ha en form for håndbok som personale kan slå opp i for å vite hvordan de skal kontrollere spredning av den spesifikke sykdommen som er oppdaget i barnehagen. Og dersom smitte sprer seg utenfor barnehagen kan det være lurt å ha forhåndsskrevet et veiledningsskriv som kan sendes til foreldre slik at de får vite om hvilke tiltak de bør ta i bruk for kontrollere smittefare hjemme.

Friendship day

Handling

Om ikke gode smitteforebyggende rutiner blir implementert på konsekvent basis kan det være et tidsspørsmål før smittsomme sykdommer oppstår i barnehagen.
Det kan derfor være lurt å ha en form for gjøremålsliste for implementering av smitteforebyggende tiltak, slik at nødvendige tiltak for å minske smittefare utføres på konsekvent basis i din barnehage.

Dersom smitteverntiltak tilpasset den smittsomme sykdommen som har oppstått ikke blir implementert kan sykdommen spre seg uhemmet i barnehagen.

Derfor er det lurt å passe på at tiltak tilpasset sykdommen som har oppstått blir implementert i de avdelingene som er berørt av sykdommen.

Kompetanse om god smittevernberedskap i barnehage


Før smittsomme sykdommer oppstår

Social care

Bevissthet

Mangel på bevissthet om viktigheten av smitteforebygging gjør at personale kan spre smittebærende bakterier og virus gjennom sine daglige rutiner.

Her kan det være nyttig med spørreundersøkelse rundt smitteforebygging som kan øke bevissthet rundt viktigheten av smitteforebygging blant samtlige av personalet i barnehagen.

Training

Kompetanse

Mangel på kompetanse gjør at barnehagepersonalet ikke er stand til å ta de daglige valgene som er nødvendig for å minske risiko for forekomst av smittsomme sykdommer.

Her kan du ta i bruk trening i smitteforebyggende rutiner som kan heve kompetansenivået rundt godt smittevern og smitteforebygging blant samtlige ansatte i barnehagen.

Friendship day

Handling

Om ikke gode smitteforebyggende rutiner blir implementert på konsekvent basis kan det være et tidsspørsmål før smittsomme sykdommer oppstår i barnehagen.
Det kan derfor være lurt å ha en form for gjøremålsliste for implementering av smitteforebyggende tiltak, slik at nødvendige tiltak for å minske smittefare utføres på konsekvent basis i din barnehage.

Når smittsomme sykdommer oppstår

Social care

Bevissthet

Når sykdommer oppstår i din barnehage er det viktig å bli bevisst på hvilke nivå av helsefare den oppståtte sykdommen kan utsette personale for. Det er også viktig å finne ut om barnehagen står overfor et fullt sykdomsutbrudd slik at personale og foreldre kan bli bevisste på faren.

Her er det derfor lurt å be personalet om å loggføre enhver sykdom som forekommer i barnehagen og gi beskjed til ledelsen så snart de oppdager en sykdom i deres avdeling. Slik kan sykdommer undersøkes nærmere, og man kan grundig kartlegge nivået av fare som barna, og barnehagen som en helhet, står overfor.

Training

Kompetanse

Dersom personalet og barnehagebarnas foreldre ikke har informasjonen de trenger for å håndtere faren forbundet med sykdommen som har oppstått.

Her er det nyttig å ha en form for håndbok som personale kan slå opp i for å vite hvordan de skal kontrollere spredning av den spesifikke sykdommen som er oppdaget i barnehagen. Og dersom smitte sprer seg utenfor barnehagen kan det være lurt å ha forhåndsskrevet et veiledningsskriv som kan sendes til foreldre slik at de får vite om hvilke tiltak de bør ta i bruk for kontrollere smittefare hjemme.

Friendship day

Handling

Dersom smitteverntiltak tilpasset den smittsomme sykdommen som har oppstått ikke blir implementert kan sykdommen spre seg uhemmet i barnehagen.

Derfor er det lurt å passe på at tiltak tilpasset sykdommen som har oppstått blir implementert i de avdelingene som er berørt av sykdommen.